Təminat

Bizim əsas ixtisaslarımızdan biri də aşağıdakı bir sıra profilləşdirici avadanlığın və komplektləşdiricilərin təchizatı və çatdırılmasıdır:
• Pirotexnika və pirotexniki avadanlıq;
• Pirotexnikanın utiliziasiyası;
• Xilasetmə texnikası;
• Xilasetmə avadanlığı;
• Asma və stasionar dəniz mühərrikləri;
• Ehtiyat hissələri və komplektləşdiricilər;
• Dəniz avadanlığı;
• Radio və rabitə;
• Naviqasiya avadanlığı.