Təlimlərin təşkili və sertifikatların verilməsi

Marine Service şirkəti tərəfindən kiçik dəniz texnikasının idarə edilməsi üzrə təlimlər təşkil edilmişdir.
Təlimin nəticələrinə əsasən sertifikatlar verilir.