Bon maneələrinin quraşdırılması və akvatoriyanın neftdən təmizlənməsi

2019

Sifarişçi: Sifarişçi: Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi (ASCO)

1

Avadanlığın və bon çəpərin quraşdırılan yerinə çatdırılması 1

  • 1.1. Mühərrikli qayıq (yedək)
  • 1.2. Kran
  • 1.3. Skimer (neftyığan quruqusu)
  • 1.4. 150 metr plastik bon çəpəri
  • 1.5. 150 metr havayla dolan bon çəpəri
  • 1.6. Nişan edici buylar
  • 1.7. Yük (beton blok)