Liman xidmətləri

Biz gəmilərin təhlükəsiz dayanması üçün yanalma körpülərini, onlarda hər hansı yükləmə-boşaltma işləri aparmadan bütün xidmət və prosedurlarla birlikdə icarəyə veririk.

Həmçinin biz icarəyə götürülən yanalma körpüsünün liman zonasında ofis otaqlarını, anbar otaqlarını və anqarları təqdim edirik.