Rezin hissələr üzrə təmir işləri

PVC üfürmə qayıqların (məmulatların) təmiri, tənzimlənməsi, modernləşdirilməsi və onlara texniki xidmət mərkəzi aşağıdakı fəaliyyətləri həyata keçirir:
• istənilən mürəkkəb konfiqurasiyalı PVC qayıqlarının keyfiyyətli və peşəkar surətdə təmiri;
• zavod texnologiyalarından istifadə etməklə, komplektləşdirici sistemlərin modernləşdirilməsi, onların dəyişdirilməsi və quraşdırılması, birləşdirici elementlərin təmiri, əsaslı təmiri və bərpası;
• və onlara rəsmi ZƏMANƏT.