Kiçik ölçülü dəniz texnikasına texniki xidmət və onların sazlanması

Biz yaxtaların, katerlərin, istənilən mürəkkəb konfiqurasiyalı qayıqların təmirini gördüyümüz işlərə və xidmətlərə zəmanət verməklə, təklif edirik. Qayıq və katerlərə texniki xidmətlərin göstərilməsi üzrə qiymətlərimiz həm bahalı yaxtaların sahibləri, həm də çox da büdcə əsaslı kiçik ölçülü gəmilərin kapitanları üçün cəlbedicidir.
Biz katerlərin, yaxtaların, hidrosikllərin kompleks təmirini təklif edirik və bildiririk ki, bu cür təmir işlərindən sonra gəminiz suya buraxılmaq və ya qış mövsümündə təhlükəsiz şəraitdə saxlanmaq üçün tam hazır vəziyyətdə olacaqdır.
"Qışdan əvvəl gəmilərin konservasiyası — elektronikanın qorunub saxlanması üçün mütləq bir prosedur" olduğunun fərqinə varmaq vacibdir.