Kiçik ölçülü xüsusi təyinatlı (hərbi) dəniz texnikasına texniki xidmət və onların sazlanması xidmət

Marine Service şirkəti Hərbi-Dəniz Donanmasına texniki xidmət və onun texniki vasitələrinin modernləşdirilməsi sahəsində hər il müəyyən layihələr həyata keçirir.