Dizel mühərriklərinin servisi və onlara xidmət

Gəmi dizel mühərriklərinin əsas üstünlükləri onların qənaətcilliyi, yüksək iş resursu, texniki xidmətin nisbətən asanlığı, ağır yanacaq markalarının istifadə edilmə imkanı, habelə kütlə və ölçü üzrə ciddi məhdudiyyətlərin olmamasıdır. Fasiləsiz işin əsas şərti isə gəmi təmiri şirkətində və ya işlərin keyfiyyətlə yerinə yetirilməsi imkanına malik olan digər ixtisaslaşmış təşkilatlarda dizel mühərriklərinə vaxtlı-vaxtında texniki xidmətin və onların təmirinin həyata keçirilməsidir.

Əgər işlərin həcmi və xüsusiyyəti aqreqatın sökülməsini tələb edirsə, şirkətimiz gəmi dizel mühərriklərinə texniki xidməti və onların təmirini bilavasitə gəmidə və ya öz texniki xidmət mərkəzində həyata keçirir. Biz orijinal ehtiyat hissələrdən və xüsusi avadanlıqdan istifadə etməklə, təyin edilmiş bütün reqlament işlərinin keyfiyyətlə yerinə yetirilməsini təmin edirik. Şirkətimizin təlim keçmiş yüksək ixtisaslı mütəxəssislərdən ibarət komandası yüksək dərəcədə mürəkkəb konfiqurasiyalı işlərin yerinə yetirilməsi sahəsində böyük təcrübəyə malikdir və müvafiq olaraq, yüksək keyfiyyətli son nəticəyə zəmanət verir.

İşlərin həcmindən, avadanlığa, ehtiyat hissələrinə və alətlərə olan tələbatdan asılı olaraq, gəmi dizel mühərriklərinin təmiri əsaslı, cari və təcili kimi təsnifatlandırılır. Gəmi dizel mühərriklərinin daha mürəkkəb və əsaslı təmiri servis mərkəzində onlar demontajından sonra, həyata keçirilir.

Mühərrikin istismar dövrünün uzadılması və əsaslı təmirlərin həyata keçirilməsi arasındakı intervalın artırılmasında əsas şərt texniki xidmət və cari təmir reqlamentinə dəqiq əməl edilməsidir.

Cari təmir zamanı aşağıdakı işlər həyata keçirilir:
• gəmi dizel mühərrikləri üçün turbokompressorların təmiri;
• dirsəkli valların, silindr-porşen kompleksinin, bölüşdürücü valların mərkəzləşdirilməsi;
• yanacaq avadanlığının sazlanması;
• köhnəlmiş detal və aqreqatların dəyişdirilməsi;
• sınaqdan keçirmə, işəsalma-sazlama əməliyyatları, habelə aparılacaq sazlama işlərinin siyahısı ilə müəyyənləşdirilən digər işlər.

Gəmi mühərriklərinin əsaslı təmiri onların sökülüb çıxarılmasından sonra həyata keçirilir. Təmir zamanı aşağıdakı işlər həyata keçirilir:
• silindr-porşen qrupunun detallarının bütünlüklə dəyişdirilməsi;
• elektrik avadanlığının, boru kəmərlərinin, dartının və yanacaq nasoslarının sökülməsi;
• köhnəlmiş detalların – sürgü qolunun, bölüşdürücü valın oymaqlarının və s. bərpası və ya dəyişdirilməsi;
• mühərrikin yığılması, istismar sınağı və stend sınaqları.

Əvəzləmə üçün istehsalçının anbarından kompleks şəklində tədarük edilən orijinal detallardan istifadə edilir. Mütəxəssislərimizin təcrübəsi, müasir avadanlıq və alətlərin istifadəsi mühərriklərin keyfiyyətli təmirini və sınaqlarını həyata keçirməyə, onların iş resurslarını əhəmiyyətli dərəcədə uzatmağa, istismar və təmir xərclərini azaltmağa imkan verir.