Dəniz texnikasına texniki xidmət

Rezin hissələr üzrə təmir işləri

Ətraflı

Dəniz sallarına texniki xidmət, onların sertifikatlaşdırılması və reyestri

Ətraflı

Plastik hissələr üzrə təmir işləri

Ətraflı

Kiçik ölçülü dəniz texnikasına texniki xidmət və onların sazlanması

Ətraflı

Kiçik ölçülü xüsusi təyinatlı (hərbi) dəniz texnikasına texniki xidmət və onların sazlanması xidmət

Ətraflı

İstənilən gücdə olan asma mühərriklərə texniki xidmət və onların sazlanması

Ətraflı