Ekologiya və təmizləmə işləri

Şirkət aşağıdakı məsələlərdə Fövqəladə Hallar Nazirliyinə və Ekologiya Nazirliyinə yardım edir:
• Su obyektlərinin təmizlənməsi;
• Daşqınların aradan qaldırılması;
• Sahil xəttinin təmizlənməsi;
• Daşqınlar zamanı bon maneələrinin quraşdırılması.