Dalğıc işləri və sualtı əməliyyatlar

Biz su obyektlərinə xidmət üzrə aşağıdakı peşəkar xidmətlərin tam spektrini təqdim edirik:
• Layihə işləri;
• Tikinti-quraşdırma işləri;
• Akvatoriyanın abadlaşdırılması və təmizlənməsi;
• Hidrotexniki işlər;
• Dalğıc işləri və sualtı əməliyyatlar.