Kompressor avadanlığı üzrə texniki xidmət

Marine Service şirkətinin yüksək ixtisaslı mühəndislərdən ibarət texniki xidməti də vardır ki, bu da kompressor avadanlığı üzrə texniki xidmət öhdəliklərini və işlərini tam həcmdə yerinə yetirməyə imkan verir.