Sertifikatlaşdırma və təlimlər

Təhsil bazası Fövqəladə Hallar Nazirliyi və Təhsil Nazirliyinin dəstəyi ilə həyata keçirilir.

• Sağlamlıq;
• Nəqliyyat və logistika;
• Xilasetmə;
• Lifting;
• STCW (Dənizçilərin hazırlanması, onlara diplom verilməsi və növbə çəkmə haqqında Beynəlxalq Konvensiya);
• Ümumi SƏTƏM (Əməyin Təhlükəsizliyi kursu).

Təqdimat (pdf)