Avtomatlaşdırma

Texnoloji proseslərin və istehsalatların kompleks şəkildə avtomatlaşdırılması.
İstehsala tam nəzarət şəraitində xərclərin azaldılması hesabına səmərəliliyin artırılması.
Proqram təminatı – bizim sadə tapşırıqlardan bütöv zavodun avtomatlaşdırılmasının kompleks həllərinə qədər müxtəlif mürəkkəb konfiqurasiyaya malik texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılma sistemləri üçün proqram təminatının işlənib hazırlanması üzrə böyük təcrübəmiz vardır.
1. Müəssisənin yoxlanması və AİS-nin işlənib hazırlanması;
2. AİS üçün proqram təminatının yaradılması;
3. İdarəetmə sistemlərinin işlənib hazırlanması;
4. Avadanlıqların çatdırılması;
5. Quraşdırma və işəsalma;
6. Təlimatlandırma və təlim;
7. Texniki xidmət və müşayiət.